Ródeo na divokej vode v Čunove

19. - 20.7.2003

    0 panak     star


   Víkend na Soči     späť na zoznam fotiek     4.kolo Slovenského pohára v raftingu - Čunovo   


Zväčši Zväčši Zväčši Zväčši
Zväčši Zväčši Zväčši


   Víkend na Soči     späť na zoznam fotiek     4.kolo Slovenského pohára v raftingu - Čunovo   

Whitewater rafting, kayaking, expeditions, results and photos