Zadania z programovacích techník

9.12.2002

0 panak     starProgramovacie techniky. Jeden z mála predmetov, z ktorého nemám problém dostať zápočet, kedže sa jedná o programovanie 4 rôznych zadaní. Pre menej schopných programátorov tu ponúkam moje zdrojáky + exáče, jednoducho a stručne moje vypracovania spomínaných zadaní spolu s dokumentáciami. Dúfam, že v budúcnosti niekomu pomôžu. Myslím, že zadania sú veľmi dobre vypracované, čo dokazuje aj ich hodnotenie (39 bodov zo 40-tich). Teraz niečo bližšie k zadaniam, pretože typov zadaní je kopa a sú v celku dosť rozdielne.

Zadanie č. 1 a 2

Takže. Zadanie číslo 1 a 2 sa odovzdávajú naraz. Správa Zreťazenej Voľnej Pamäte Nerovnakých Prvkov používaná pri prepise matematického výrazu z postfixu na infix vrátene úpravy zátvoriek pre správnosť matematických operácií. Program dokáže naraz spracovávať (spracovávať po krokoch) až 20 rôznych vzorcov (výrazov) a postupne vypisuje prácu v jednotlivých krokoch (vypisuje stav ZVPNP). K programu patrí, ako je u mňa tradičné, automatické vyhľadávanie súborov s obsahom vzorcov, vypísanie ich na obrazovku a interaktívny výber súboru na spracovanie a podobné zbytočnosti, ktoré sú v programe dorobené naviac (možno preto aby sa tým zakryli nejaké nedostatky). P.S. Žiadne nedostatky v mojom programe zatiaľ neboli objavené. Úloha 1 a 2 zadania má číslo 21.

Zadanie č. 3

Zadanie číslo 3. Úloha číslo 4. Interaktívny pohyb po všeobecnom strome a používanie zopár funkcií stromu ako napr. vymazanie vrchola(ov), pridávanie vrchola a pod. Program pracuje bezchybne a vykresľuje všeobecný strom zo zvoleného súboru bez križovania sa akýchkolvek vetiev a bez ohľadu na hodnoty jednotlivých vrcholov. Pridaním vrchola sa pridá syn aktuálnemu vrcholu, na ktorom sa nachádzate. Vymazanie vrchola zmaže aktuálny vrchol a patrične upraví strom (zmaže vrcholy, ktoré boli synovia zmazaného vrchola a pod.). Vcelku rozsiahla dokumentácia (9 strán) podrobne opisuje algoritmus vykresľovania všeobecného stromu a jeho ochrany proti kríženiu sa jednotlivých vetiev takže je to len pre silné nervy.

Zadanie č. 4

Zadanie číslo 4. Úloha číslo 6. Utriedenie prvkov dané vstupným súborom s použítím poľa prvkov podstatne menšieho rozsahu, ako je počet prvkov. Výsledky zapíše do súboru. Program pracuje s dvoma súbormi (vstupným a výstupným). Po každom cykle upraví ich obsah a pripraví ich na dalšie triedenie. Tento program používa pole LEN 2 prvkov, čím sa stáva univerzálny pre akýkoľvek počet prvkov, t.j. že dokáže utriediť pole gigantického počtu prvkov. Jediné obmedzenie čo sa týka počtu prvkov je miesto na disku, ktoré bude zaberať vstupný súbor. A aby som nezabudol - interaktívne menu (zlozvyk), automatické vyhladávanie súborov a triedenie fungujúce na základe Buble sortu (triedenie vybublávaním).

No a na záver už len jedna poznámka. Celé je to programované v pascale, pretože v céčku by som podobné brutálnosti, ako tam používam, tvoril pri mojich schopnostiach asi večnosť. Good luck. A tu sú spomínané súbory :

[ZADANIE ČÍSLO 1a2]

zdroják,exe,dokumentácia,vstupné súbory

[ZADANIE ČÍSLO 3]

zdroják,exe,dokumentácia,vstupné súbory

[ZADANIE ČÍSLO 4]

zdroják,exe,dokumentácia,vstupné súbory


   Rafting - krotenie divokej vody     späť na zoznam článkov     Beh Devín-Bratislava 2003   

Whitewater rafting, kayaking, expeditions, results and photos